Cena pšenice zabrinula poljoprivrednike

Žetelački dani
Poljoprivrednici polako završavaju svoje poslove iako su učestale padavine u poslednje vreme prekidale žetvu. Prinosi ove godine neće biti vrhunski a ono što najviše brine ratare jesu cena pšenice.

Poljoprivrednici u ataru sela Rastina završili su žetvu pšenice. Žetva je završena u roku od tri dana jer je bilo posejano oko 70 hektara. Nedostatak padavina u najvažnijoj fazi odrazio se na kvalitet pšenice tako da ove godine vrhunskog roda nema.

Poljoprivrednik iz Rastine, Živko Matijević kaže da je imao oko dva hektara pšenice i da na osnovu uslova koji su bili ne može da se požali toliko na prinos.

Jovan Mastilović iz Rastine dodaje da je najveću štetu pšenica pretpela u vreme nalivanja zrna. Nedostatak vlage u tom periodu je evidentan. Prinos iznosi od 4,5 do 6 tona po hektaru.

Najviše čime su poljoprivrednici ove godine nezadovoljni jesu cene. Cena koja iznosi 15 dinara ne pokriva ni osnovne troškove proizvodnje.

Mastilović naglašava da je cena ispod 22 dinara ekonomski neopravdana. Zbog ovih razloga sve se više odustaje od proizvodnje pšenice.

Nekada se u Rastini pšenica sejala između 250 i 400 hektara. Sada primat uzimaju kukuruz i soja dok se pšenica sve manje seje.