Bolnica u Subotici se izvinila zbog greške u dopisu

RTV (Sandra Iršević)

Uprava Opšte bolnice u Subotici se izvinila zbog tehničke greške nastale u zaglavlju dopisa od 24. januara u kome je naziv institucije greškom ispisan suprotno pravopisu hrvatskog i mađarskog jezika koristeći ćiriličko pismo.

„Napominjemo da je reč o tehničkoj grešci prilikom kreiranja dopisa i da smo iznenađeni reakcijom i tvrdnjama da se radi se o svesnoj povredi važećih propisa“.

Opšta bolnica Subotica je istakla da poštuje sve zakonske odredbe, pa i odredbe Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma.

„Sa žaljenjem, zato, konstatujemo da se slučaj predstavlja kao pokušaj ismevanja i izrugivanja mađarskog i hrvatskog jezika, a zapravo liči na zadiranje u politiku i prikupljanje benefita od toga. Stavljanje tehničke greške u pogrešan kontekst ne doprinosi dobroj saradnji svih institucija na teritoriji grada Subotice“, navedeno je u saopštenju bolnice.

Autor: Grad Subotica