Biće izgrađen novi granični prelaz u Banatu

Ilustracija, Pixabay
Oglas

Na javnom uvidu se do 15. novembra nalazi Plan detaljne regulacije budućeg graničnog prelaza Srpski Itebej – Otelek. Ovo je jedan od koraka ka stvaranju uslova za izgradnju novog graničnog prelaza koji će, u skladu sa međunarodnim sporazumom između Srbije i Rumunije, biti otvoren za putničke brodove, sportske čamce, pešake i bicikliste.

Površina koja je rezervisana za izgradnju prelaza nalazi se u neposrednoj blizini biciklističke staze, s jedne, i prevodnice na kanalu Begej, s druge strane. Planirano je da se napravi poseban krak biciklističke staze koja će sa glavne trase voditi do graničnog prelaza. Provera brodova od strane carine i pogranične policije obavljaće se dok se plovila nalaze u prevodnici.

Svi zemljani putevi su planirani za modernizaciju odnosno za izgradnju sa čvrstom kolovoznom konstrukcijom. U planu je da širina ovih puteva bude 3,5 metara sa osovinskim opterećenjem do pet tona. Na ovaj način, zbog niske frkvencije vozila, omogućava se njihovo kretanje bez mimoilaženja. Planom se ostavlja i mogućnost izgradnje proširenja na pojedinim deonicama.

S obzirom na to da je postojeća biciklistička staza širine 1,6 metara, ona je nedovoljna za dvosmerno kretanje biciklista, odnosno za kretanje vozila koje sprovode nadzor i inspekciju kanala. U vezi sa tim, planira se njeno proširenje na minimalno 2,5 metra. Time će ova međunarodna biciklistička staza biti svrstana u kategoriju biciklističkog puta.

U okviru namene objekata u funkciji vodoprivrede, planiraju se pristupni putevi širine 3,5 metara, a kružnim kretanjem omogućeno je jednosmerno kretanje motornih vozila.

Važan deo projekta prekogranične saradnje

Granični prelaz Srpski Itebej – Otelek je važan deo projekta prekogranične saradnje Rumunije i Srbije na revitalizaciji kanala Begej i izgradnji biciklističke staze, uz Begej, od Temišvara do Zrenjanina. Ovaj zamašni poduhvat podrazumeva i stvaranje uslova za povezivanje Zrenjanina i Temišvara obnovljenim rečnim saobraćajem. Brodovi su između ova dva grada redovno plovili sve do 1958. kada je obustavljen saobraćaj na kanalu Begej.

Takođe, biciklistička staza, koja će spojiti već završenu rumunsku trasu od Temišvara, sa srpskom od Zrenjanina i Kleka, biće duga 75 kilometara. Ona je važan deo plana za razvoj sve popularnijeg biciklističkog turizma u banatskom regionu, ali i šire.

Planirano je da granični prelaz bude otvoren od 7 do 19 sati, uz mogućnost da se međudržavnim sporazumom vreme rada produži.

(zrenjaninski.com)

Policija rasvetlila 18 krađa vanbrodskih motora sa čamaca na Tisi!

Previous articleVerovanje kaže: Ovaj predmet u kuću privlači veliku sreću i blagostanje!
Next articleSaobraćajna nezgoda: Automobil oborio ženu!