Besplatna pravna pomoć za građane dostupna od 1. oktobra

Ilustracija/Pixabay
Pravo na ovu uslugu imaće primaoci socijalne pomoći i dečjeg dodatka, maloletnici, tražioci azila, žrtve trgovine ljudima…

Time će se isključivo baviti advokatura i službe pravne pomoći u lokalnim samoupravama. Predmeti će iz opštinskih kancelarija biti upućivani advokatima sa liste. Pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović kaže za RTS da je to prvi sistemski zakon o besplatnoj pravnoj pomoći u Srbiji.

Pravo da se obrate imaće tri kategorije građana – oni koji primaju socijalnu pomoć ili dečji dodatak. Druga kategorija biće oni građani koji su plaćanjem troškova advokata upali u tu grupu. Treću kategoriju čine ranjive grupe, bez obzira na finansijski položaj – maloletnici, tražioci azila, žrtve trgovine ljudima, tu imamo 13 kategorija koje imaju pravo na besplatnog advokata bez obzira na imovinsku situaciju – naveo je Backović.

Kada je o izboru branilaca reč, Backović navodi da su se u ministarstvu oslonili, pre svega, na Ustav Srbije.

– Dominantni pružaoci pravne pomoći očekujemo da će biti kolege advokati, njih oko 9.000. Besplatna pravna pomoć je besplatna za građane, ali se advokatima plaća. Njih plaća budžet, a delimično budžet lokalne zajednice. Advokati će biti plaćeni i motivisani da zastupaju stranke – istakao je Backović.

Za primaoce besplatne pravne pomoći i sudske takse će „ići“ na teret države.

 

Autor: RTS