Bačka Palanka: Nasilje među maloletnicima u porastu

nasilje među maloletnicima
Foto: iStockphoto.com / CEFutcher
U Srbiji je, prema statistici, skoro polovina učenika više puta doživela neki oblik vršnjačkog nasilja. Slična situacija je i u Bačkoj Palanci.

U ovoj opštini poslednjih nekoliko godina primetan je povećan broj nasilja među maloletnicima.

Centar za socijalni rad u Bačkoj Palanci zajedno sa timom stručnjaka, pored tribina i edukativnih radionica koje sprovode po školama, za prestupnike – maloletnike, organizuje i društveno korisni rad.

Maloletničko nasilje javlja se u sve mlađem uzrastu. Karakterišu ga tuče, vređanja, verbalna maltretiranja. U današnje vreme veoma su zastupljena i poniženja na raznim, među omladinom popularnim, društvenim mrežama.