Asfalitra se ŽIVINSKA PIJACA!

Foto: 025.rs

SOMBOR – U toku su radovi na dve lokacije u samom centru grada, zbog kojih je promenjen i režim saobraćaja.

Prva lokacija na kojoj se izvode radovi je ulica Trg cara Lazara. Radovima je predviđeno kompletno presvlačenje kolovozne konstrukcije novim slojem asfaltbetona, kao i obeležavanje kompletne horizontalna signalizacije.U sklopu rekonstrukcije ulice Trg cara Lazara, predviđeno je kompletno presvlačenje Zanatske pijace novim slojem asfaltbetona.

Pored ove lokacije, u toku ove nedelje planirani su radovi na rekonstrukciji trotoara u Pariskoj ulici.Radovima je predviđeno skidanje postojećeg završnog sloja od asfaltbetona i  postavljanje behaton kocki.

JKP “Prostor”, kao Upravljač puta obaveštava sve građane da će za vreme izvođenja ovih radova biti postavljena privremena saobraćajna signalizacija prema projektu, te se mole svi vozači da u cilju bezbednosti saobraćaja i nesmetanog izvođenja radova u potpunosti poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

(025.rs)