41 zahtev žutih prsluka: plate samo preko 1300 eura!

SHARE
Protest
Demonstranti u Parizu Foto: Beta/AP

Nakon kobnog protesta koji se desio u Parizu, predsednik Francuske, Emanuel Makron, otkazao je posetu Srbiji i ukinuo porez na gorivo. Ipak, predstavnici ,,žutih prsluka“ ne zahtevaju samo to, oni žele promenu neoliberalnog modela koji vlada Francuskom i Evropom.
Kako izveštavaju italijanski mediji, njihova politička platforma ima čak 41 zahtev, koji su izrečeni u ime radničke i srednje osiromašene klase.

Žuti prsluci traže da se promeni zakon rada i da se ukine politika štednje, ali pored tih materijalnih zahteva, ova platforma zahvata i društvena pitanja poput demokratije i migracije.

Na primer, članom 39, koji traži uklanjanje uzroka migracije, zapravo se osuđuju francuske intervencije u Libiji, Siriji i drugim zemljama, te se indirektno traži da Francuska više ne učestvuje u imperijalističkim agresijama na suverene države Afrike i Bliskog istoka.

U fokusu platforme je društveno raslojavanje koje proizvodi postojeći ekonomski model. Zbog toga se zahteva da maksimalni odnos plata bude 1:12 (odnosno, minimalna plata 1.300, a maksimalna 15.000 eura).

Ankete su pokazale da žute prsluke podržava čak 70% Francuza!

Francuski srednjoškolci su u ponedeljak štrajkovali u školama, sprečavajući nastavu u Nici, Tuluzu, Bordou i mnogim drugim gradovima.

41 zahtev žutih prsluka:

RAD I PLATA

1. Više progresivnosti u porezu na dohodak

2. Minimalna plata od 1300 eura

3. Penzijski sporazum mora ostati solidaran

4. Nema penzije ispod 1200 eura

5. Plaće i penzije moraju se prilagođavati inflaciji

ZAŠTITA ZNANJA I RADA

6. Zaštita francuske industrije i zabrana njenog preseljenja

7. Svaka osoba na radu na francuskoj teritoriji mora imati ista prava kao i francuski državljanin, i njegov poslodavac mora platiti isti iznos doprinosa

8. Ograničiti radne ugovore na određeno vreme. Želimo više trajnih ugovora

9. Maksimalna plata može biti 15.000 eura

10. Stvaranje radnih mesta za nezaposlene

11. Vreme za odlazak u penziju treba biti 60 godina, odnosno 55 godina za one koji su obavljali teške poslove

PRAVO NA DOM

12. Rešiti problem beskućnika

13. Ograničiti cene iznajmljivanja i osigurati više smeštaja po umerenim cenama, posebno za studente i privremene radnike

14. Sprovesti plan toplotne izolacije domova zbog ekoloških razloga i finansijske koristi za porodice

JAVNE POLITIKE

15. Zaustaviti izgradnju velikih trgovinskih zona oko gradova koje ubijaju male trgovce i poduzetnike. Više besplatnog parkinga u gradovima

16. Povećati nadoknade za invalide

17. Ako je šestogodišnje dete bez staratelja, treba nastaviti pomoć do deset godina

18. Isti zakon socijalne pomoći za sve

19. Odmah zaustaviti zatvaranje malih prevoznih linija, poštanskih redova, škola i porodilišta

20. Osigurati dobrobit za starije ljude, uz dovoljno novca

21. Najviše 25 učenika po razredu u osnovnim školama

22. Odgovarajući alati za psihijatriju

23. Zabrana prodaje državne imovine (brane, aerodromi…)

24. Pravosuđe, policija, žandarmerija i vojska moraju imati odgovarajuću opremu. Prekovremeni sati moraju biti plaćeni ili odbijeni od nedeljne ili mesečne radne satnice

25. Sredstvima od putarine moraju se održavati putevi, autoputevi i sigurnost na putevima

26. Cene plina i struje su porasle zbog privatizacije tog sektora, stoga oni opet moraju postati javno dobro. Cene usklađeno sniziti

27. Izvršavati prevoz robe železnicom

OPOREZIVANJE I EKONOMSKA POLITIKA

28. Velike kompanije kao McDonald’s, Google, Amazon, Carrefour moraju plaćati veći porez

29. Okončati povećanja poreza na goriva

30. Zabraniti oporezivanje na izvoru. U Francuskoj se porezi plaćaju na kraju godine

31. Dosta s poreznim kreditom za male kompanije .

32. Dosta s merama štednje. Prestanimo plaćati kamate na ilegitimni dug i krenimo otplaćivati dug bez uzimanja od siromašnih, a 80 potrebnih milijardi eura pronađimo u poreznim prevarama

33. Zabrana naplaćivanja naknade pri korištenju kartica za kupovinu. Odrediti porez za brodsko gorivo i kerozin

DEMOKRATIJA I TROŠKOVI POLITIKE

34. Svaki zastupnik ima pravo na srednju platu. Troškovi prevoza biće provereni i nadoknađeni ako su opravdani

35. Narodni referendum mora ući u Ustav. Moramo stvoriti internetsku lokaciju kojom upravlja nezavisno nadzorno telo, gde ljudi mogu napraviti račun. Ako predlog dobije 700.000 potpisa, Nacionalna skupština mora u godinu dana održati referendum na nacionalnoj razini. Sada francuski ustav ne predviđa referendum

36. Povratak na sedmogodišnji mandat predsednika Republike. Izbor zastupnika dve godine nakon predsednika dopušta slanje pozitivnog ili negativnog signala o njegovoj politici. To bi pomoglo da se čuje glas naroda

37. Ukinuti doživotne naknade za predsednike

INTEGRACIJA I MIGRACIJA

38. Onaj ko traži azil mora biti prihvaćen

39. Razlozi prisilne migracije moraju se rešiti

40. Oni kojima je uskraćeno pravo na azil odmah moraju biti vraćeni u zemlju porekla

41. Uspostaviti pravu integracijsku politiku. Živeti u Francuskoj znači postati Francuz, te osoba mora svladati znanje francuskog jezika i istorije