278 miliona dinara za informisanje nacionalnih manjina

informisanje nacionalnih manjina

Igor Mirović, predsednik vlade Vojvodine, uručio je danas predstavnicima novinsko-izdavačkih kuća koje izdaju listove na jezicima nacionalnih manjina godišnje ugovore o sufinansiranju. U te svrhe Pokrajinska vlada je ove godine izdvojila 278 miliona dinara, odnosno pet odsto više nego lane.

– Informisanje na manjinskim jezicima je od početka jedan od najznačajnijih prioriteta ove Pokrajinske vlade jer je ono od izuzetne važnosti za očuvanje samobitnosti nacionalnih manjina – rekao je Mirović.
 Precizirao je da su sredstva izdvojena za devet izdavačkih kuća sa ukupno 22 lista na manjinskim jezicima,. Jedan dnevni list, tri nedeljna, pet mesečnih i 13 dečijih odnosno omladinskih.

Mirović je takođe napomenuo da manjinski listovi služe za promovisanje vrednosti koje pripadaju ne samo nacionalnim manjinama nego i svim stanovnicima AP Vojvodine.

– Već u godinama koje dolaze mi ćemo učiniti sve da povećamo ovu vrstu podrške sa ciljem da se ona vrati na nivo iz 2014. godine – najavio je Mirović.

Naglasio je da je Pokrajinska vlada odan prijatelj i partner novinsko-izdavačkim kućama  listova na jezicima nacionalnih manjina. Pozvao je predstavnike listova na svakodnevnu komunikaciju u ciljem zajedničkog rešavanja svih problema sa kojima se one suočavaju.

Ugovori o sufinansiranju danas su uručeni novinskim kućama ‘’Mađar so’’, ‘’Het nap’’, ‘’Hlas ljudu’’, ‘’Libertatea’’, ‘’Ruske slovo’’, ‘’Hrvatska riječ’’, Bunjevački informativni centar, Makedonski informativni centar i ‘’Ridne slovo’’.